Vaccination

 

Vaccination mot hästinfluensa
Grundvaccination skall ske två gånger med fyra till sex veckors mellanrum (det är tillåtet enligt tävlingsreglementet med 21-92 dagar mellan första och andra grundvaccinationen)  vaccinationen skall ske inom sex till tolv månader.  Därefter vaccineras hästarna årligen (inom ridsport internationellt gäller sex månader mellan vaccinationerna).
Man vaccinerar hästen mot hästinfluensa en gång  per år enligt tävlingsreglementet.
Man börjar att vaccinera fölen vid en ålder av fyra till sex månader. Dessförinnan har fölen ett skydd från modersmjölken med bildande avantikroppar.

Vaccination mot tetanus/stelkramp
Grundvaccination skall ske två gånger med fyra till sex veckors mellanrum. Därefter tredje vaccinationen efter sex till tolv månader.
Revaccinationer vart tredje år efter detta.
Observera att om hästen får en större sårskada eller hovböld rekommenderas revaccination om det är längre än sex månader sedan senaste stelkrampsvaccinationen.

Vaccination mot botulism
Grundvaccination sker tre gånger med en månads mellanrum och därefter en årlig vaccination.
Detta rekommenderas om man fodrar med  hösilage då det ökar risken för att de anaeroba bakterierna, clostridium botulinum,  kan finnas i fodret om man har fått in smuts eller döda smådjur i fodret vid inplastningsprocessen.

Virusabort
Man vaccinerar dräktiga ston i femte, sjunde och nionde dräktighetsmånaden.
Det finns även kombipreparat mot hästinfluensa och virusabort. Detta rekommenderas till hästar som tävlar och reser mycket och då utsätts för högt smittryck.
Detta grundvaccineras med sex veckors mellanrum sedan åter vid två till sex månader. Revaccination var sjätte månad.