Remiss

Vi tar emot patienter för vidare utredning och avläser även bilder. 

Är du remitterande veterinär. Vänligen fyll i remissblanketten och skicka den till oss med fax, post eller e-post.

Är du hästägare vars häst är remitterad till oss. Vänligen ring till oss, så bokar vi in en tid.

Blankett i pdf och word format hämtas genom att klicka på ikonerna nedan.