Provtagning samt blodprovsanalyser

I samband med vissa sjukdomar/skador på hästen kan prover och blodprovsanalyser behöva göras vid besöket.

Som exempel kan nämnas att man kan behöva provtaga och odla bakterier i samband med problem i näshåla, hals (trachea), livmoder, sår etc. Blodprov är ofta förekommande prov för att fastställa hälsostatus, kontrollera pågående infektion, muskelproblem osv. Ibland kan man även behöva ta prov på ledvätska, sår som ej läker, hudprover i form av skrapprov m.m.

Blodprovsanalyser samt vårt egna laboratorium
Det finns som sagt en mängd prover och blodprovsanalyser som kan vara erforderliga i samband med besöket. Vi har ett eget laboratorium för att få snabba och tillförlitliga analyser i samband med utredningar och sjukdomstillstånd för att kunnna utföra adekvat behandlin.
(Klicka här för mer information om vårt laboratorium).

Vi kan även erbjuda preparerade behandlingsmetoder såsom IRAP samt PRP gällande behandling av leder och senskador.


Nationella och internationella referenslaboratorium
Beroende på vilka analyser som erfordras kan det också vara aktuellt att sända provet vidare och vi skickar vid dessa tillfällen till kvalificerade laboratorium såväl nationellt som till internationella referenslaboratorium.