Hovslageri normalskoning samt sjukbeslag

Vi samarbetar med mycket kompetenta, välutbildade hovslagare för att erbjuda din häst bästa möjliga hovvård.
Det finns möjlghet att boka tid för både normalbeslag, alla former av sjukbeslag och fölkorrigeringar m.m.

Hovslagare Jimmy Wendt finns hos oss torsdagar och ibland onsdagar. 
Boka tid i vår reception tel: 0511-34 30 30 

Alla har väl hört talas om uttrycket ”Utan hov ingen häst”, detta är ett uttryck som det ligger mycket sanning i.
Hoven fyller flera funktioner, därav vikten av korrekt verkning och skoning.

Hovmekanismen
Varje steg som hästen belastar sin hov så sker en utvidgning i hovens bakre del och det är detta man brukar kalla för hovbensmekanismen.

Vad som händer när hästen sätter ner sin hov i marken och belastar den så tas stöten och hästens vikt först upp av strålen och den elastiska putan. Elastiska putan belastas dels uppifrån genom att hovben, kronben och strålben trycks bakåt- nedåt tillsammans med den djupa böjsenan, samtidigt som det här sker så utsätts elastiska putan för ett mottryck underifrån av strålen som pressas mot marken. Elastiska putan trycks på det här sättet utåt åt sidorna och pressar då hovbrosket utåt. Hovbrosket i sin tur pressar de bakre hovväggarna utåt så att hoven kommer att vidga sig ca 5-10 mm på varje sida om traktområdet.

När ovanstående sker så blir hovens stöt gentemot marken inte så stum utan lite mer elastisk. Detta är väldigt viktigt för hela hästen men även för senor och leder. Ca 70% av all stötdämpning hos hästen sker i hoven.

Cirkulation och skydd
Hovbensmekanismen gör att ämnesomsättningen i hoven ökar - utan den skulle hovarna bli spröda och få sämre motståndskraft. Man kallar t.o.m. hästarna hovar för hästens extra hjärta ibland och detta kommer ifrån att den pumpande rörelsen pumpar upp blodet från hoven tillbaka till hjärtat.

Hoven fungerar även som en nagel för hästen då den skyddar dess inre struktur från slag, nötningar etc.

Utseende och kvalité
Utseende och kvalitén hos den enskilda hästen påverkas av många faktorer. Arv är väl kanske den faktorn som är svårast att påverkas så vida du inte håller på med uppfödning av hästar. Men även miljö, utfodring och rörelse är viktiga faktorer. Därtill icke att förglömma den viktiga hovslagaren.

Hovslagare
För att hästen skall fungera i sitt arbete gäller det att hovens vinkel i förhållande till marken och benens leder är så korrekt som möjligt. Detta för att du skall få en hållbar häst där lederna inte slits på ett onaturligt sätt samt att hästen trampar igenom hoven på ett korrekt sätt. För att blodcirkulationen (fukt och näring) skall cirkulera genom hoven är det är det viktigt att hästens skor inte är för små utan är anpassade just för individen. Att hästen och dess hovar utsätts för en hög belastning är ingen tvekan om. Belastningen beror på hur fort hästen springer, hur högt den hoppar och på vilket underlag den rör sig. Det är ett sant hantverk att utföra en korrekt skoning som ur alla aspekter ger en presterande samt hållbar häst.


Exempel på hovsjukdomar/skador
Hovböld, är sannolikt det vanligaste problemet i hästens hovar, den är orsakad av en bakterie i hovläderhuden tex på grund av en försvagad lamellrand. Det blir en varbildning som gör mycket ont på hästen som ofta får en akut kraftig hälta. Hästen brukar ofta även få en förstärkt puls. En hovböld kan också orsakas av sömtryck, fel benställning eller att hästen är verkad fel. I detta läget behöver man ofta hjälp av hovslagare/veterinär för att lokalisera smärtan och försöka öppna varbildningen nedåt.

Hovbensfraktur, är också vanligt hos häst, även här ses en akut kraftig hälta, ibland stöder hästen tån mot marken men detta beror på brottytans beskaffenhet. Ömheten vid undersökning med visitertång är i allmänhet mer diffus vid hovbensfraktur i jämförelse mot hovböld. När man klämmer ihop trakterna med visitertången brukar hästar med hovbensfraktur vanligen reagera kraftigt. Symptomen mellan hovböld samt hovbensfraktur är dock likartade och en veterinär behöver tillkallas för att fastställa rätt diagnos. För att konstatera hovbensfraktur måste en röntgenundersökning göras.

Spiktramp, dvs att hästen trampat på något vasst. I detta läget behöver en veterinär tillkallas för att undersöka om några viktiga delar har träffats. Om man drar ut föremålet själv, vilket ibland är nödvändigt för att kunna flytta hästen, så skall man kontrollera djup, riktning samt ingångshål. Ofta behöver hästen få lokal behandling med bandage samt även ställas på allmänbehandling.

Strålröta, orsakas av värme, fukt samt inpackad smuts. Genom att rengöra hoven noggrant varje dag så att det kan komma in luft i strålfårorna kan man förhindra detta. När man upptäcker strålröta så måste en hovslagare verka bort det drabbade området samt vidta nödvändiga åtgärder. Röta kan även förekomma i lamellranden, då kallas det bärrandsröta.